Stichting

intentioklein

 

We willen alle mensen die Stichting Intentio ondersteunen op welke manier dan ook, een duidelijk beeld geven in wat er gebeurd is de afgelopen jaren in aparte Stichting Intentio jaarverslagen zodat u op de hoogte bent en kunt blijven van de missies, doelstellingen, verwachte en uiteindelijk gerealiseerde projecten van onze fantastische Stichting Intentio.

Stichting Verslag 2019

Stichting Verslag 2020

Stichting Verslag 2021

Stichting Verslag 2022

 

 

Alle hulp blijft zeer welkom zodat de stichting een onderscheid kan blijven maken.

 

intentioklein

In deze verslagen geeft het bestuur een overzicht van de missies van Stichting Intentio.

.

Stichting Verslag 2019

Stichting Verslag 2020

Stichting Verslag 2021

Stichting Verslag 2022

 

Alle hulp blijft zeer welkom zodat de stichting een onderscheid kan blijven maken.

 

Artikel 4.6 uit de statuten:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Hetzelfde geldt voor vrijwilligers.

Er zijn geen mensen in dienst van de stichting

Om de ANBI status te behouden voor Stichting Intentio en het daar aan gekoppelde project FF Genieten hebben we een beleidsplan en het beloningsbeleid toegevoegd op de website.

De inhoud hiervan kunt u vinden onder het menu deel "Stichting"

Of via deze links, Jaarverslag 2022 en beleidsplan 2023 , Beloningsbeleid

 

   
© ALLROUNDER