Meerjaren beleidsplan Stichting Intentio 2019 -2021


Stichting Intentio
Ravelplantsoen 2
1223 EV Almere
T: 036 - 5467665
M: 06 - 55146133
E:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  


Het Onstaan


In 2005 is het min of meer toevallig begonnen.
Via kennissen ben ik toen attent gemaakt op een Pools kinderhuis in Katowice, vervolgens kwam ik in contact met Yvonne die daar een jaar als vrijwilligster heeft gewoond.

Als sport- en tennisleraar ben ik toen een inzamelingsactie gestart en heb een sportief programma opgezet.
Na de eerste indrukwekkende reis zijn er nog diverse reizen gevolgd.
Hier stond altijd de persoonlijke aandacht voor het kind centraal, sporten, spelen en plezier.
Dit in combinatie met steun in de vorm van kleding, sportmaterialen, computers, etc. om structureel de mogelijkheden voor deze kinderen positief te stimuleren.

De nood is nog steeds onvoorstelbaar en een beetje aandacht en steun maken echt een verschil.

Ondertussen was het aantal mensen en bedrijven die dit alles ondersteunen sterk gegroeid.
In december 2007 is besloten om de kinderhuizenacties onder te brengen in een stichting.
Zo willen we structureel en nog lange tijd veel kinderen helpen die het niet zo goed hebben.
Dit geldt zowel voor kinderen die in kinderhuizen verblijven als kinderen die door sociale nood of door individuele redenen bedreigd worden in hun ontwikkeling.
Samen met Hans Wendel en Walter Bioch is zo in februari 2008 stichting INTENTIO opgericht. In 2018 is de bestuurpositie van Walter Bioch overgenomen door Freek Cox.

Peter Methorst & Hans Wendel.Missie / Visie


1. Onze Missie
Het geven van aandacht en steun aan kansarme kinderen

1.2 Doelstelling

Het bieden van afleiding, plezier en aandacht aan kinderen die in kinderhuizen verblijven.

Het stimuleren van sportieve en recreatieve activiteiten voor kinderen die om sociaal-maatschappelijke en/of financiële motieven erg weinig of geen ontspanningsmomenten hebben.

Het steunen van kinderen welke door sociale nood of door individuele redenen bedreigd worden in hun kindzijn en fysieke en sociale ontwikkeling.

De nadruk voor 2019-2020 ligt bij het vinden van sponsoren die zich voor een langere periode aan de stichting willen verbinden

1.3 Strategie

De Poolse projecten blijven alleen worden naast tradionele kinderhuizen langzaam ook steeds meer buurthuizen bezocht. Dit door o.a. aanpassingen
in het aantal kinderen en meer in de kinderhuizen door de Europeesche wetgeving. Hierdoor vinden ook in Polen veranderingen plaats in de zorg en resulteren aan een veranderende behoeften. In deze periode een verdere verschuiving in de verhouding spullen–aandacht richting de aandacht.

Ook proberen we in Polen en/of met Poolse kinderen uitstapjes te maken om op een andere plek even kind te kunnen zijn en positieve energie opdoen.

De Nederlandse projecten FF Genieten proberen we te intensiveren door vaker “ff te genieten” met die het zo nodig hebben.

Voor de komende drie jaar staat gepland, dat stichting Intentio jaarlijks 3 a 4 projectreizen naar Polen maakt. Tevens will de stichting een tiental FF projecten per jaar te organiseren. Nieuw in 2019 hierin zijn naast de FF-dagen ook de FF-middagen die vanaf april 2019 georganiseerd worden.

Indien mogelijk wordt ook in 2019 een FF-2 daagse georganiseerd; momenteel zijn hier de huidige sponsorinkomsten en andere ondersteuning ontoereikend.


2. Huidige situatie

Sinds 2005 zijn er al meer dan 100 projecten geweest om kansarme kinderen te ondersteunen.

De nadruk lag en ligt op Polen waar we een kleine 70 reizen naar kinderhuizen en/of buurthuizen hebben gemaakt. Sinds 2011 hebben we het Nederlandse project FF Genieten opgestart

2.1 Activiteiten van de organisatie


Concreet voor 2019

  • Vijf meerdaagse Projectreizen naar Polen.
  • 10 FF-Genieten dagen/middagen in Nederland
  • Sponsors werven voor de FF-2daagse en FF-Superdag

De glimlach-tekening-ontroerend toegezongen worden-het zichtbaar genieten maakt het na zovele jaren nog steeds een voorrecht om te mogen doen


3. Werven, donaties & sponsoren

  • Stichting Intentio krijgt donaties in natura van diverse firma’s en prive personen.
  • De stichting ontvangt van zowel bedrijven alsook prive personen donaties in geld.
  • Voor specifieke projecten vragen wij sponsoring van de gemeente Almere.

3.1 Verantwoording

De stichting publiceert ieder jaar haar jaarverslag op haar website www.stichtingintentio.nl/index.php/stichting-n/jaarverslagen

Alle ontvangen donaties, giften en sponsorebijdragen worden ingezet voor de activiteiten van de stichting.

3.2 Beloningsbeleid

Artikel 4.6 uit de statuten:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Hetzelfde geldt voor vrijwilligers.

4. Organisatie

Stichting Intentio
Ravelplantsoen 2
1223 EV Almere
T: 036 - 5467665
M: 06 – 55146133

E:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KVK: 32134278

RSIN: 819293866

Bank gegevens
IBAN: NL03 RABO 0343 1607 81

4.1 Organisatie
Voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid
Dhr. Peter Methorst
Dhr. Hans Wendel
Dhr. Freek Cox

4.2 Organisatie

Er zijn geen werknemers in dienst. De organisatie maakt gebruik van vrijwilligers.

 

   
© ALLROUNDER